اسپیلیتر فیبر نوری (Fiber optic splitter) یا تقسیم کننده فیبر نوری، یک وسیله نوری پسیو است که می تواند یک پرتو نوری را به چند پرتو نوری تقسیم کند. اسپلیتر نوری یک دستگاه پشتیبان فیبر نوری با تعداد زیادی ترمینال های ورودی و خروجی جهت اتصال MDF و تجهیزات ترمینال و شاخه سازی سیگنال نوری به ویژه برای شبکه نوری پسیو است.

اسپیلیترهای فیبر نوری در انواع مختلفی وجود دارند که بر اساس تعداد پورت خروجی، نوع فیبر نوری و طول موج تقسیم بندی می شوند.

انواع اسپیلیترهای فیبر نوری بر اساس تعداد پورت خروجی:

اسپیلیتر 1*N: یک پورت ورودی و N پورت خروجی دارد.
اسپیلیتر 2*أ: دو پورت ورودی و دو پورت خروجی دارد.

انواع اسپیلیترهای فیبر نوری بر اساس نوع فیبر نوری:

اسپیلیتر تک حالته (Single-mode): برای انتقال داده ها در فواصل طولانی استفاده می شود.
اسپیلیتر چند حالته (Multi-mode): برای انتقال داده ها در فواصل کوتاه استفاده می شود.

انواع اسپیلیترهای فیبر نوری بر اساس طول موج:

اسپیلیتر DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing): برای تقسیم و ترکیب سیگنال های نوری با طول موج های مختلف استفاده می شود.
اسپیلیتر CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing): برای تقسیم و ترکیب سیگنال های نوری با طول موج های نزدیک به هم استفاده می شود.
کاربرد اسپیلیترهای فیبر نوری:

اسپیلیترهای فیبر نوری در شبکه های فیبر نوری برای تقسیم و توزیع سیگنال نوری استفاده می شوند. از اسپیلیترهای فیبر نوری می توان در کاربردهای زیر استفاده کرد:

شبکه های FTTH (Fiber to the Home): برای تقسیم سیگنال نوری به چندین مشترک
شبکه های PON (Passive Optical Network): برای تقسیم سیگنال نوری به چندین OLT (Optical Line Terminal)
شبکه های CATV (Cable Television): برای تقسیم سیگنال نوری به چندین گیرنده تلویزیونی
شبکه های صنعتی: برای تقسیم سیگنال نوری به چندین دستگاه صنعتی

مزایا اسپیلیترهای فیبر نوری:

کاهش هزینه های کابل کشی
افزایش ظرفیت شبکه
بهبود قابلیت اطمینان شبکه

در حال نمایش یک نتیجه